Arrangement Start dato Det foregår Max Pladser Tilmeldning
2021-11-01 Kommunikation for aktuarer 01-11-2021 MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K 10

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode