2021-11-01 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard? Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt. 

 

Tid

Mandag den 1. november 2020, kl. 9-16

Tirsdag den 2. november 2020, kl. 9-16

Onsdag den 3. november 2020, kl. 9-16

 

Sted

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag. 

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter. Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’. 

 

Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).

 

Pris

7.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 27. september 2021 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=117&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

 

2021-10-25 Economic Scenario Generator 2 – Teori og praktiske anvendelser med renter i fokus

Igennem det seneste år har der i dagspressen været massiv dækning af markedsværdiberegninger på renteswaps. Det har ikke været en del af den offentlige debat, men den underliggende diskussion vedrører nødvendigheden af Economic Scenario Generators i forbindelse med kvantificering af markedsværdier.

 

Denne debat kan virke irrelevant og spild af tid for den danske aktuarstand. Der skal dog ikke graves længe i indholdet før relevansen viser sig for den danske pensionsverden. Det viser sig, at udfordringen vedrører nøglebegreber som rentekurver, Q-mål og sandsynlighedsmål, risikoneutralitet, stokastiske differentialligninger, illikvide markeder og pludselig kan der trækkes mange tråde direkte ned i danske Solvency II-udfordring.

 

Det udbudte kursus vil forsøge at gøre debatten og underliggende teori nærværende for danske aktuarer. Fokus vil være på praktiske problemstillinger i kombination med underliggende matematiske finansielle teori.

Kurset vil være relevant for aktuarer af minimum to årsager

  • Faglige problemstillinger vil blive gennemgået i relation til markedsværdier på finansielle instrumenter, men der vil her blive lagt særlig vægt på de problemstillinger som deles af liv- og pensionssektoren i forbindelse med markedsværdier på forsikringsmæssige forpligtelser. Dette omfatter blandt andet udledning af rentekurver (markeds og regulatoriske), stokastiske simulationsmodeller, prisen på regulatorisk kapital, monte-carlo-i-monte-carlo og fremtidige ledelseshandlinger.
  • Der vil blive lagt et specielt fokus på værdiansættelse af de finansielle instrumenter, der typisk anvendes af liv- og pensionsselskaberne. Herigennem opnår deltagerne et kendskab til de finansielle produkter, der i dag aktivt anvendes og deltagerne opnår en viden om udviklingen i tilgangen til værdiansættelse og risikostyring som er under løbende udvikling i disse år.

Overordnet er det målet at give deltagerne en bred introduktion til praktisk anvendelse af finansiel matematik og relatere modeller/tilgange fra investeringsbankerne til den danske Solvency II udfordring. Det er ikke en nødvendighed at have deltaget i forrige ESG kursus, men der vil være en række emner, der vil blive sprunget over.

 

Program

Dag 1:

09.00 – 12.30 – Del 1: Introduktion og opsummering af forrige kursus

13.30 – 16.00 – Del 2: Værdien af penge (rentekuver, multikurver, OIS diskontering, Libor-udfasning og regulatorisk rentekurver)

Dag 2:

09.00 – 12.30 – Del 3: Værdiansættelse af finansielle instrumenter

13.30 – 16.00 – Del 4: Værdiansættelse af forsikringsmæssige betalingsstrømme

  

Tid

25.-26. oktober 2021

 

Sted

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V 

 

Underviser

Andreas Winther Jessen, Copenhagen Simulations

 

Pris

5.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Link til tilmeldingsside: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=119&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 20. september 2021 kl. 20.00

Bemærk

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

2021-09-21 Machine learning

Uddannelsesmål

Målet med kurset er at lære at forstå og bruge metoder inden for machine learning. 
Metodernes begrænsninger og svagheder vil også være en del af indholdet. 
Vi ser både på skadebeløb og skadefrekvenser.
Ved kursusafslutning vil deltagerne selv være i stand til at
* afvikle programmer,

* forstå, hvad der foregår, og
* give meningsfulde fortolkninger af resultaterne.

 

Hovedemner

Dag 1: Splines, Lasso og ridge regression, Lineære additive modeller, Generaliserede lineære modeller, Projection pursuit, Neurale nætverk samt MARS (Multivariate Adaptive Regression splines).

Dag 2: Regressionstrær. Enkle træer (CART) samt boosting og random forests. 

Dag 3: Klassifikation. Klassisk lineær klassifikation inklusiv logistisk klassifikation. Neurale netværk, CART, random forest og boosting.


Hvornår
Kurset består af tre undervisningsdage den 21.-23. september 2021.


Hvor
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

 

Underviser
Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet
 


Faglige forudsætninger/forberedelse
Der vil være en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er nødvendigt.


Forløb
Undervisningen består af en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder. 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.

 
Pris
8.000 kr.


Tilmelding
Maksimalt deltagerantal: 25
Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=118&catid=9&Itemid=385&lang=da
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 16. august 2021 kl. 20.00

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

 

2021-09-13 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard? Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt. 

 

Tid

Mandag den 13. september 2020, kl. 9-16

Tirsdag den 14. september 2020, kl. 9-16

Onsdag den 15. september 2020, kl. 9-16

 

Sted

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag. 

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter. Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’. 

 

Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).

 

Pris

7.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 9. august 2021 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=116&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode