Kommunikationsudvalgets sammensætning

Kommunikationsudvalget er – med reference til bestyrelsen - overordnet ansvarlig for alle aktiviteter inden for Den Danske Aktuarforening, der relaterer sig til foreningens interne og eksterne kommunikation.

Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen, idet det sikres, at bestyrelsen er repræsenteret. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand.

Udvalget har aktuelt følgende sammensætning:

  • Astrid Carlsen (forperson)
  • Frederikke Horn
  • Linda Bodholdt Løkke
  • Gabriella Mogensen
  • Kristian Dean Munkholm
  • Jenny Thers Rée
  • Kirsten Richter Sasady
  • Jacob Juhl Sørensen
  • Peter Skjødt (administrator)