Regnskabs- og Solvensudvalgets medlemmer

Kristian Buchardt (formand)
Torben Brandt
Mogens Steffensen
Steen Ragn
Svend Haastrup
Jenny Maria Thers Rée
Frank Rasmussen
Andreas Bak-Jensen
Peter Fledelius
Kristoffer Bork
Conor O'Byrne
Magnus Tor Ry Hessler
Martin Melchior

 

For kontaktinformation; log ind på hjemmesiden og benyt medlemsdatabasen.

 

Mandat

 

Formålsbeskrivelse godkendt af bestyrelsen i Den Danske Aktuarforening (DDA) på bestyrelsesmødet den 13. juni 2017

 

 

Formål:

 • For DDA at udvikle aktuarfagets syn på regnskabs- og solvensspørgsmål på forsikringsområdet
 • Udarbejde høringssvar for DDA på regnskabs- og solvensområdet
 • Støtte Aktuarforeningens repræsentanter i Finanstilsynets regnskabsudvalg, AAE’s Insurance Committee, IAA's Insurance Accounting Committee, IAA's Solvency Subcommittee samt eventuelle medlemmer i AAE’s Solvens II arbejdsgrupper
 • Nøje følge udviklingen på regnskabs- og solvensområdet af relevans for aktuarfaget
 • Støtte DDAs uddannelsesaktiviteter inden for regnskabs- og solvensområdet, herunder vedrørende udvikling af interne modeller under Solvens II
 • Sikre kommunikation omkring udvalgets arbejde, herunder orientering af bestyrelsen

 

Medlemmer:

 • Regnskabs- og Solvensudvalget har ca. 12 medlemmer
 • Medlemmerne udpeges af DDAs bestyrelse, som også udpeger formanden
 • Et medlem er så vidt muligt samtidigt medlem af DDAs bestyrelse. Regnskabsudvalgets formand kan deltage på bestyrelsesmøder i Aktuarforeningen ved behandling af relevante emner.
 • DDAs repræsentanter i Finanstilsynets regnskabsudvalg, AAE’s Insurance Committee, IAA's Insurance Accounting Committee og IAA's Solvency Subcommittee har sæde I Regnskabs- og Solvensudvalget

 

Møder:

 • Regnskabs- og Solvensudvalget holder mindst 4 møder om året
 • Der tages referat af møderne, som tilgår DDAs bestyrelse
 Udvalgets mandat findes her: 2023-02-28_mandat_r-r-p.pdf