Regnskabs-, Risiko- & Produktudvalgets medlemmer

Kristian Buchardt (formand)
Mogens Steffensen
Steen Ragn
Svend Haastrup
Jenny Maria Thers Rée
Frank Rasmussen
Andreas Bak-Jensen
Peter Fledelius
Kristoffer Bork
Conor O'Byrne
Magnus Tor Ry Hessler
Martin Melchior
Sophie Kjær-Hansen
Niels Rietdorf

 

For kontaktinformation; log ind på hjemmesiden og benyt medlemsdatabasen.

 

Mandat

Formålsbeskrivelse godkendt af bestyrelsen i Den Danske Aktuarforening (DDA) på bestyrelsesmødet den 8. marts 2023.

Formål:

 • For DDA at udvikle aktuarfagets syn på faglige spørgsmål, primært inden for udvalgets områder, som er
  • regnskab
  • risiko og solvens
  • produkter, rimelighed og kontributionsregler
 • Udarbejde høringssvar for DDA inden for udvalgets områder
 • Nøje følge udviklingen af relevans for aktuarfaget, inden for udvalgets områder
 • Støtte Aktuarforeningens repræsentanter i Finanstilsynets regnskabsudvalg, AAE’s Insurance Committee, IAA's Insurance Accounting Committee, IAA's Regulation Committee samt eventuelle medlemmer i AAE’s Solvens II arbejdsgrupper
 • Støtte DDAs uddannelsesaktiviteter inden for udvalgets områder
 • Sikre kommunikation omkring udvalgets arbejde, herunder orientering af bestyrelsen

Medlemmer:

 • Udvalget har ca. 14 medlemmer
 • Medlemmerne udpeges af DDAs bestyrelse, som også udpeger formanden
 • Et medlem er så vidt muligt samtidigt medlem af DDAs bestyrelse. Udvalgets formand kan deltage på bestyrelsesmøder i Aktuarforeningen ved behandling af relevante emner.
 • DDAs repræsentanter i Finanstilsynets regnskabsudvalg, AAE’s Insurance Committee, IAA's Insurance Accounting Committee og IAA's Regulation Committee har sæde i Regnskabs-, Risiko- og Solvensudvalget.

Møder:

 • Udvalget holder mindst 4 møder om året
 • Der tages referat af møderne, som tilgår DDAs bestyrelse