Velkommen til Den Danske Aktuarforening

 

Finansiel økonomi er et tredageskursus med fokus på tre centrale områder inden for finansiering: 

 • finansielle markeder, 
 • corporate finance og
 • porteføljeteori. 

Vi har inviteret tre forskere fra CBS til at give et overblik over hvert af deres forskningsområder.

 

Finansielle markeder, herunder markedsefficiens

Michael Møller

Følgende emner behandles:

 • Informationsteori
 • Forskellige grader af markedseffektivitet, herunder eksempler på inefficiens. 
 • Økonomiske bobler og finanskrisen
 • Overordnede begrundelser for eksistensen af finansielle produkter, herunder skat, regelomgåelse, spekulation, transaktionsomkostninger, selvovervurdering.
 • Pension og finansielle produkter
 • Optioner.
 • Investeringsforeninger.
 • Eksotiske finansielle produkter.

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte opgaver og mange praktiske eksempler. 

 

En introduktion til corporate finance

Claus Parum

Kurset beskæftiger sig med centrale økonomiske beslutninger i aktieselskaber. 

Formålet med kurset er at give deltageren et overblik over aktieselskabers tre langsigtede beslutninger: investerings-, finansierings- og udlodningsbeslutningen. 

Følgende emner / temaer behandles:

 • Målsætning for aktieselskaber.
 • Investeringskalkuler (opstilling af betalingsstrømme og beregning af kapitalværdi). 
 • Kapitalstruktur (optimal finansiering af selskabet).
 • Kapitalomkostninger (fastlæggelse af afkastkrav til investeringer: egenkapitalomkostning, fremmedkapitalomkostning samt vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning: wacc). 
 • Udlodningspolitik (kontant udbytte, køb af egne aktier og henlæggelser). 

Gennemgangen vil blive suppleret af en række opgaver og praktiske eksempler. 

 

Porteføljeteori

Carsten Sørensen

Kurset giver en introduktion til den finansieringsteoretiske modellering og analyse af individers optimale porteføljevalg og ligevægtsimplikationer for priser og afkast på finansielle aktiver i økonomien.

Formålet med kurset er at give et overblik over emnet og forståelse for de overordnede problemstillinger og indsigter, som teorien giver. Deltagerne vil dog også få konkrete redskaber til at analysere basale klassiske porteføljeproblemer i praksis.

Følgende emner/temaer behandles:

 • Standard porteføljeproblemer og mean-variance analyse
 • Bestemmelse af optimale porteføljer i et mean-variance setup
 • Lidt om modeller for ligevægtspriser på finansielle fordringer (CAPM, APT)
 • Dynamiske porteføljevalgsmodeller 
 • Optimal asset allocation over livscyklen

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte små opgaver i løbet af dagen.

 

Tid

28.- 30. marts 2022.

 

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

 

Pris

8.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 11. marts 2022 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=131&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 25

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.