Hvorfor har vi Finanstilsynet? Hvad laver Finanstilsynet? Hvordan foregår en inspektion i selskaberne – før, under og efter inspektionen? Svar på disse spørgsmål og mange flere vil man få, når Aktuarforeningen inviterer Finanstilsynet ved kontorchef Birgitta Nielsen til at komme og fortælle om Finanstilsynet og dets virke.

 

Birgitta er aktuar og har tidligere været ansat i Topdanmark. Birgitta har været i Finanstilsynet i 6 år og er kontorchef med ansvar for tilsyn med skadesforsikringsselskaber og genforsikringsselskaber.

 

Kursusindhold

Del 1: Hvad er Finanstilsynet

* Rolle, pligter, beføjelser

* Hvem er vores interessenter (Forsikringsselskaberne, Erhvervsministeren, F&P, EIOPA, Aktuarforeningen, Øvrige landes tilsynsmyndigheder mv.)

 

Del 2: Hvordan fører Finanstilsynet tilsyn

* Inspektioner i selskaberne

* ”Off-site” aktiviteter fra skrivebordet i Århusgade

* Solvenstilsyn, Forbrugertilsyn, Ligebehandlingstilsyn

* Behandling af ansøgninger (om tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, om brug af intern model, fit&proper mv.)

* Tilsynsreaktioner (afgørelser, påbud, påtaler mv.)

* Hvornår kan der være tegn på fare, Finanstilsynet skal reagere på 

 

Del 3: Hvordan kommunikerer Finanstilsynet til omverdenen

* Redegørelser, rapporter, vejledninger

* Finanstilsynets hjemmeside

 

Del 4: Hotte emner lige nu og på lidt længere sigt:

* Nedslag i Finanstilsynets Strategi 2025

Undervejs vil der komme eksempler på nogle konkrete afgørelser/tiltag, og Birgitta har så vidt muligt taget udgangspunkt i aktuarens rolle.

 

Tid

Onsdag den 24. november 2021 kl. 8.30-12.30

 

Program

08.30-09.15: Ankomst, registrering og morgenmad i foyeren

09.15-12.00: Del 1-3 afbrudt af to kaffepauser

12.00-12.30: ”Farvel”-sandwich og -sodavand i foyeren

 

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V  

 

Pris

700 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 9. november 2021 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=123&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 30

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode