Tid

18. november 2021 kl. 09:00 - 16:00

 

Sted

Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Underviser

Morten Dige, Aarhus Universitet

Indhold

Kurset præsenterer et udvalg af teoretiske refleksioner over etik i forbindelse med at udøve et specifikt hverv eller fag med indbyggede standarder og krav eller forventninger om bl.a. høj troværdighed, samvittighedsfuldhed, professionalisme og etisk dømmekraft. Der vil blive præsenteret stof fra professionsetik, virksomhedsetik og moralpsykologi.

 

Deltagerne får tilsendt korte tekstuddrag af et omfang på max. 15 sider som forberedelse til kursets emner. Forud for kurset skal hver enkelt deltager desuden indsende en case med en etisk problematik til Morten Dige. I casen beskrives en situation, man selv har været ude for eller er blevet præsenteret for i sit virke som aktuar. En etisk problematik kan være kendetegnet ved ét eller flere af følgende træk (men listen er ikke komplet!):

 • Man oplevede at nogen kom i klemme eller blev overset i en proces eller sagsgang.
 • Man oplevede, at man ikke selv slog til i forhold til formelle eller uformelle standarder.
 • Man oplevede, at handle imod sine personlige eller professionelle værdier.
 • Man var nødt til at "stå på mål" for en beslutning eller fremgangsmåde, som man egentlig ikke kunne stå inde for.
 • Man oplevede et dilemma: at man burde leve op til to ting, som gensidigt udelukker hinanden.

Beskriv casen, så du giver svar på følgende:

 1. Hvad var baggrunden for casen/situationen?
 2. Hvem var de relevante parter (interessenter)?
 3. Hvilke reelle handlemuligheder havde du i situationen?
 4. Hvilke grundlæggende hensyn (såvel formelle, juridiske som uformelle, etiske) mener du var på spil i casen/situationen?
 5. Fik situationen et efterspil og gav den anledning til refleksion/efterbearbejdning?
 6. Er der andre aspekter af casen, som du finder det relevant at nævne?

Casen sendes per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 10. november.

Et udvalg af de indsendte cases vil blive inddraget i kurset, så I må gerne være forberedt på at give en ultrakort (2 min.) præsentation af casen.

Casene vil naturligvis blive behandlet i fortrolighed uden for kursets rum.

 

Pris

2.500 kr.


Tillmelding
Maksimalt deltagerantal: 25
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 1. november 2021 kl. 20.00
Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=120&catid=9&Itemid=385&lang=da (du skal være logget ind)


Bemærk

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode