Igennem det seneste år har der i dagspressen været massiv dækning af markedsværdiberegninger på renteswaps. Det har ikke været en del af den offentlige debat, men den underliggende diskussion vedrører nødvendigheden af Economic Scenario Generators i forbindelse med kvantificering af markedsværdier.

 

Denne debat kan virke irrelevant og spild af tid for den danske aktuarstand. Der skal dog ikke graves længe i indholdet før relevansen viser sig for den danske pensionsverden. Det viser sig, at udfordringen vedrører nøglebegreber som rentekurver, Q-mål og sandsynlighedsmål, risikoneutralitet, stokastiske differentialligninger, illikvide markeder og pludselig kan der trækkes mange tråde direkte ned i danske Solvency II-udfordring.

 

Det udbudte kursus vil forsøge at gøre debatten og underliggende teori nærværende for danske aktuarer. Fokus vil være på praktiske problemstillinger i kombination med underliggende matematiske finansielle teori.

Kurset vil være relevant for aktuarer af minimum to årsager

  • Faglige problemstillinger vil blive gennemgået i relation til markedsværdier på finansielle instrumenter, men der vil her blive lagt særlig vægt på de problemstillinger som deles af liv- og pensionssektoren i forbindelse med markedsværdier på forsikringsmæssige forpligtelser. Dette omfatter blandt andet udledning af rentekurver (markeds og regulatoriske), stokastiske simulationsmodeller, prisen på regulatorisk kapital, monte-carlo-i-monte-carlo og fremtidige ledelseshandlinger.
  • Der vil blive lagt et specielt fokus på værdiansættelse af de finansielle instrumenter, der typisk anvendes af liv- og pensionsselskaberne. Herigennem opnår deltagerne et kendskab til de finansielle produkter, der i dag aktivt anvendes og deltagerne opnår en viden om udviklingen i tilgangen til værdiansættelse og risikostyring som er under løbende udvikling i disse år.

Overordnet er det målet at give deltagerne en bred introduktion til praktisk anvendelse af finansiel matematik og relatere modeller/tilgange fra investeringsbankerne til den danske Solvency II udfordring. Det er ikke en nødvendighed at have deltaget i forrige ESG kursus, men der vil være en række emner, der vil blive sprunget over.

 

Program

Dag 1:

09.00 – 12.30 – Del 1: Introduktion og opsummering af forrige kursus

13.30 – 16.00 – Del 2: Værdien af penge (rentekuver, multikurver, OIS diskontering, Libor-udfasning og regulatorisk rentekurver)

Dag 2:

09.00 – 12.30 – Del 3: Værdiansættelse af finansielle instrumenter

13.30 – 16.00 – Del 4: Værdiansættelse af forsikringsmæssige betalingsstrømme

  

Tid

25.-26. oktober 2021

 

Sted

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V 

 

Underviser

Andreas Winther Jessen, Copenhagen Simulations

 

Pris

5.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Link til tilmeldingsside: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=119&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 24. september 2021 kl. 20.00

Bemærk

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode