Uddannelsesmål

Målet med kurset er at lære at forstå og bruge metoder inden for machine learning. 
Metodernes begrænsninger og svagheder vil også være en del af indholdet. 
Vi ser både på skadebeløb og skadefrekvenser.
Ved kursusafslutning vil deltagerne selv være i stand til at
* afvikle programmer,

* forstå, hvad der foregår, og
* give meningsfulde fortolkninger af resultaterne.

 

Hovedemner

Dag 1: Splines, Lasso og ridge regression, Lineære additive modeller, Generaliserede lineære modeller, Projection pursuit, Neurale nætverk samt MARS (Multivariate Adaptive Regression splines).

Dag 2: Regressionstrær. Enkle træer (CART) samt boosting og random forests. 

Dag 3: Klassifikation. Klassisk lineær klassifikation inklusiv logistisk klassifikation. Neurale netværk, CART, random forest og boosting.


Hvornår
Kurset består af tre undervisningsdage den 21.-23. september 2021.


Hvor
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

 

Underviser
Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet
 


Faglige forudsætninger/forberedelse
Der vil være en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er nødvendigt.


Forløb
Undervisningen består af en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder. 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.

 
Pris
8.000 kr.


Tilmelding
Maksimalt deltagerantal: 25
Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=118&catid=9&Itemid=385&lang=da
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 31. august 2021 kl. 20.00

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode