Solvency II stiller en række krav til værdiansættelse af forsikringsmæssige forpligtelser. Et centralt element i denne værdiansættelse er anvendelsen af Economic Scenario Generators og markedskonsistent værdiansættelse.

 

Kurset vil fokusere på at give deltagerne en bred forståelse af det matemematiske finansielle område, herunder dets relation til Solvency II udfordringen. Der vil gennemgående blive lagt vægt på en række populære aktie- og rentemodeller, herunder modelegenskaber og kalibrering af modeller. Modellerne vil blive anvendt til at illustrere en række pointer og give deltagerne en forståelse af samspil mellem finansielle simuleringsmodeller og værdiansættelse i en Solvency II kontekst.

 

Indledningsvist (Del 1) introduceres en række nøglebegreber fra den matematiske finansiering. Disse begreber vil efterfølgende blive anvendt i efterfølgende dele af kurset.  Der vil blive lagt vægt på en række nøgleresultater fra den matematiske finansiering samt indeholde en kort præsentation af centrale risikofaktorer og aktivklasser, der anvendes i den danske pensionssektor.

 

Efterfølgende (Del 2) vil finansielle simuleringsmodeller blive gennemgået. Der vil blive lagt vægt på, at kursusdeltagerne opnår en forståelse af de muligheder og udfordringer, der opstår i forbindelse med anvendelse af simuleringsmodeller, og der vil blandt andet blive kigget på forskelle imellem risikoneutrale (Q) og fysiske måls (P) simuleringsmodeller.

 

I tredje del introduceres teori og praksis vedrørende værdiansættelse af finansielle instrumenter. Der vil ikke blive lagt vægt på cutting-edge metoder indenfor den finansielle matematik, men derimod vil målet være at give kursusdeltagerne en bred intuitiv forståelse af værdiansættelse af finansielle instrumenter og de kompleksiteter, der følger med. Denne del vil dels benytte begreber fra første del af kurset, men vil også kombinere det med simuleringsmodeller fra kursets andel del. Der vil her blive fokus på værdiansættelse af en række populære finansielle instrumenter bred anvendt i pensionssektoren.

 

Den sidste del (Del 4) omhandler ESG med et specielt fokus på de udfordringer den danske pensionssektor står overfor i forbindelse med Solvency II. Der vil blive trukket på viden fra alle kursets tre forrige dele. Kursusdeltageren opnår hermed en større forståelse af sammenhængen mellem den finansielle matematik og den aktuelle problemstilling vedrørende markedskonsistent værdiansættelse af livsforsikringsmæssige hensættelser.

 

Tid

7.-8. september 2020

 

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

 

Underviser

Andreas Winther Jessen, Copenhagen Simulations

 

Program

Dag 1

09.00 – 12.30 – Del 1 – Introduktion til matematisk finansiering

13.30 – 16.00 – Del 2 – Anvendelse af finansielle simuleringsmodeller

 

Dag 2

09.00 – 12.30 – Del 3 – Værdiansættelse af finansielle instrumenter

13.30 – 16.00 – Del 4 – ESG i en dansk Solvency II kontekst

 

Pris

5.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=104&catid=9&Itemid=385&lang=da 

Tilmeldingsfrist: 19. august 2020

 

Bemærk

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode