Uddannelsesudvalgets sammensætning

 

Uddannelsesudvalget er overordnet ansvarlig for alle aktiviteter inden for Den Danske Aktuarforening, der relaterer sig til uddannelse af aktuarer og efteruddannelse af foreningens medlemmer. For et overblik over aktiviteter mv. henvises til menuen "Uddannelse". Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen, der også udpeger formand og næstformand. Link til kommissorium for Uddannelsesudvalget.

Udvalget har aktuelt følgende sammensætning:

 • Jesper Sonne (formand)
 • Jamaal Ahmad (næstformand)
 • Viktor Jeppesen (leder af Kursusgruppen)
 • Signe Amdi Holm 
 • Jette Lunding Sandqvist
 • Christian Furrer
 • Merete Lykke Rasmussen 
 • Magnus Tor Ry Hessler
 • Jacob Juhl Sørensen
 • Jens Hansen
 • John Olsen
 • Christina Hessellund Schipper Bjaaland
 • Peter Skjødt (administrator).

Udvalgets næstformand varetager foreningens kontakt til Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Til dette formål er der også nedsat en Kontaktgruppe, der aktuelt har følgende sammensætning: (Link til kommissorium for Kontaktgruppen.)

 • Jamaal Ahmad (leder)
 • Jette Lunding Sandqvist
 • Merete Lykke Rasmussen 
 • Signe Amdi Holm.

Kursusgruppen under Uddannelsesudvalget forestår den praktiske udformning og afvikling af efteruddannelsesaktiviteter, herunder kurser. Den har aktuelt følgende sammensætning:

 • Viktor Jeppesen (leder)
 • Jesper Sonne
 • Magnus Tor Ry Hessler
 • Jamaal Ahmad
 • Jacob Juhl Sørensen
 • Jens Hansen
 • John Olsen
 • Christina Hessellund Schipper Bjaaland.