Bestyrelsen for Den Danske ASTIN Forening vælges for et år ad gangen ved årsmødet. Bestyrelsen består i 2023-2024 af: 

Sarah Kæstel-Bjerg (Nordea)
Matthias Stahlberg (Tryg)
Daniel Glud Madsen (Deloitte)
Teis Schneider Dengsøe (KPMG)
Anders Therkelsen (Alm. Brand Group)
Astrid Mernøe Skriver (Alm. Brand Group)

Bestyrelsen har ikke konstitueret sig selv efter årsmødet d. 28. april 2023 endnu.

Formand:   
Næstformand:   
Kasserer:  
Sekretær:   
Webmaster:   
Observatør i Aktuarforeningens bestyrelse: