Bestyrelsen for Den Danske ASTIN Forening vælges for et år ad gangen ved årsmødet i foråret. Bestyrelsen består i 2019-2020 af:

  • Formand: Kirsten Sasady (PwC)
  • Næstformand: Morten Ørsted (Almindelig Brand)
  • Kasserer: Rasmus Ellehauge Hansen (Codan)
  • Sekretær: Daniel Glud Madsen (Deloitte)
  • Webmaster: Bjørn Larsen (KPMG)
  • Observatør i Aktuarforeningens bestyrelse: Sarah Kæstel Bjerg (Nordea)

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode