Bestyrelsen for Den Danske ASTIN Forening vælges for et år ad gangen ved årsmødet. Bestyrelsen består i 2021-2022 af 

 

Rasmus Ellehauge Hansen (Codan), 

Daniel Glud Madsen (Deloitte), 

Sarah Kæstel Bjerg (Nordea),

Anders Therkelsen (PwC),

Teis Dengsøe (KPMG) og

Matthias Stahlberg (Tryg),

 

som skal fordele følgende poster mellem sig ved førstkommende møde:

  • Formand: xxx
  • Næstformand: xxx
  • Kasserer: xxx
  • Sekretær: xxx
  • Webmaster: xxx
  • Observatør i Aktuarforeningens bestyrelse: xxx

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode