Bestyrelsen for Den Danske ASTIN Forening vælges for et år ad gangen ved årsmødet. Bestyrelsen består i 2022-2023 af: 

Formand:  Sarah Kæstel Bjerg (Nordea)
Næstformand:  Daniel Glud Madsen (Deloitte)
Kasserer: Rasmus Ulstrup Ellehauge (Codan)
Sekretær:  Teis Dengsøe (KPMG)
Webmaster:  Anders Therkelsen (PwC)
Observatør i Aktuarforeningens bestyrelse: Matthias Stahlberg (Tryg) og Daniel Glud Madsen (Deloitte)