"Finansiel økonomi" er et tredageskursus med fokus på tre centrale områder inden for finansiering:

 • corporate finance

 • finansielle markeder

 • porteføljeteori

 

Tre forskere fra CBS giver et overblik over hvert af deres forskningsområder.

  

Del 1: En introduktion til corporate finance

Kursusleder: Claus Parum

 

Kurset beskæftiger sig med centrale økonomiske beslutninger i aktieselskaber. 

Formålet med kurset er at give deltageren et overblik over aktieselskabers tre langsigtede beslutninger: investerings-, finansierings- og udlodningsbeslutningen.

 

Følgende emner / temaer behandles:

 • Målsætning for aktieselskaber.

 • Investeringskalkuler (opstilling af betalingsstrømme og beregning af kapitalværdi).

 • Kapitalstruktur (optimal finansiering af selskabet).

 • Kapitalomkostninger (fastlæggelse af afkastkrav til investeringer: egenkapitalomkostning, fremmedkapitalomkostning samt vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning: wacc).

 • Udlodningspolitik (kontant udbytte, køb af egne aktier og henlæggelser).

 

Gennemgangen vil blive suppleret af en række opgaver og praktiske eksempler.

 

Del 2: Finansielle markeder

Kursusleder: Michael Møller

 

Følgende emner behandles:

• Informationsteori

• Forskellige grader af markedseffektivitet, herunder eksempler på inefficiens.

• Økonomiske bobler og finanskrisen

• Overordnede begrundelser for eksistensen af finansielle produkter, herunder skat, regelomgåelse, spekulation, transaktionsomkostninger, selvovervurdering.

 • Pension og finansielle produkter

 • Optioner.

  Investeringsforeninger.

 • Eksotiske finansielle produkter.

 

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte opgaver og mange praktiske eksempler.

 

Del 3: Porteføljeteori

Kursusleder: Carsten Sørensen

 

Kurset giver en introduktion til den finansieringsteoretiske modellering og analyse af individers optimale porteføljevalg og ligevægtsimplikationer for priser og afkast på finansielle aktiver i økonomien.

Formålet med kurset er at give et overblik over emnet og forståelse for de overordnede problemstillinger og indsigter, som teorien giver. Deltagerne vil dog også få konkrete redskaber til at analysere basale klassiske porteføljeproblemer i praksis.

  

Følgende emner/temaer behandles:

 • Standard porteføljeproblemer og mean-variance analyse

 • Bestemmelse af optimale porteføljer i et mean-variance setup

 • Lidt om modeller for ligevægtspriser på finansielle fordringer (CAPM, APT)

 • Dynamiske porteføljevalgsmodeller

 • Optimal asset allocation over livscyklen

  

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte små opgaver i løbet af dagen.

 

Hvornår

23.-25. september 2019 kl. 9.00-17.00.

 

Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V

 

Pris

8.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 19. august 2019

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 25

Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=385&lang=da  (du skal være logget ind)

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode