Uddannelsesmål

Målet med kurset er at lære at forstå og bruge metoder inden for machine learning. Ved kursusafslutning vil deltagerne selv være i stand til at køre programmer samt at forstå, hvad der laves. Desuden vil deltagerne være i stand til at give meningsfulde fortolkninger af resultaterne. Metodernes begrænsninger og svagheder vil også være en del af indholdet. Vi ser både på skadebeløb og skadefrekvenser.


Hovedemner

Dag 1: Splines, Lasso og ridge regression, Lineære additive modeller, Generaliserede lineære modeller, Projection pursuit, Neurale nætverk samt MARS (Multivariate Adaptive Regression splines).

Dag 2: Regressionstrær. Enkle træer (CART) samt boosting og random forests. 

Dag 3: Klassifikation. Klassisk lineær klassifikation inklusiv logistisk klassifikation. Neurale netværk, CART, random forest og boosting. Muligvis også SVM (Support Vector Machines).


Hvornår
Kurset består af tre undervisningsdage den 6.-8. marts 2018.


Hvor
Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V.


Underviser
Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet


Faglige forudsætninger/forberedelse
Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.


Forløb
Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder. 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.


Pris
8.500 kr.


Tilmelding
Maksimalt deltagerantal: 30
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 19. februar 2019

Link til tilmelding: https://conferencemanager.events/machinelearning

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode