Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard?

Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt.

 

Hvornår

Onsdag den 11. april 2018, kl. 9-17

Torsdag den 12. april 2018, kl. 9-17

Fredag den 13. april 2018, kl. 9-16

 

Hvor

MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag.

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter.

Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.


Pris

8.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 10. marts 2018
Maksimalt deltagerantal: 10
Link til tilmelding: 
http://www.conferencemanager.dk/kommunikationaktuar


* BEMÆRK: Dette er en ny version af kommunikationskurset, som afholdes af MBK (www.mbk.dk) frem for Forsikringsakademiet, som de seneste år har afholdt kommunikationskurset for Aktuarforeningen. Kurset indeholder ikke længere overnatning. Kurset er naturligvis kvalificerende til Core Syllabus, men Efteruddannelsesudvalget gør opmærksom på, at denne første afholdelse er en test på, om der permanent skiftes kursusudbyder. *


NY praksis pr. 2. marts 2018: Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. (Hvis du har tilmeldt dig et kursus før denne dato, gælder dog følgende: "Indtil tilmeldingsfristen er det muligt at melde fra et kursus og få betalingen retur. Herefter kan vi ikke garantere en refundering af betalingen.")

 


Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode