Den Danske ASTIN Forening er en underafdeling af Den Danske Aktuarforening, og alle medlemmer af Den Danske Aktuarforening kan optages i foreningen. Foreningens formål er “...at fremme aktuarfaget indenfor dansk skadeforsikring, ved at gøre forsikringsmatematiske spørgsmål til genstand for foredrag og diskussion. Foreningen deltager endvidere i planlægning af efteruddannelse af skadeforsikringsaktuarer, via samarbejde med aktuarforeningens uddannelsesudvalg” (jf. vedtægterne).

 

Foreningens aktiviteter består typisk af et heldagsarrangement samt 1-2 eftermiddags- eller aftenarrangementer per år, hvor forskellige forsikringstekniske emner inden for skadeforsikring bliver behandlet. Desuden organiserer foreningen fra tid til anden studiegrupper om relevante emner indenfor skadeforsikring.

 

Historie

Efter 2. verdenskrig begyndte en lille gruppe aktuarer rundt omkring i verden at beskæftige sig med problemer inden for skadesforsikring (eller "non-life insurance" som det hedder på engelsk). Denne lille gruppe bestod blandt andre af Gunnar Benktander, P.E. Beard og danske Paul Johansen. I løbet af 50'erne opstod et ønske om at danne en faglig forening, hvor emner fra skadesforsikring kunne diskuteres, og som kunne opmuntre til forskning inden for faget. Dette ønske udmøntede sig i 1957 i dannelsen af den internationale skadesaktuarforening ASTIN, som er en forkortelse af Actuarial Studies In Non-life insurance. Foreningen blev dannet som en sektion indenfor IAA (International Actuarial Association) med egen bestyrelse og Paul Johansen som formand.

 

For at fremme forskningen begyndte foreningen i 1958 at udgive tidsskriftet ASTIN Bulletin, som siden da har været det førende organ for offentliggørelse af forskning inden for skadesforsikring. Sideløbende afholder foreningen hvert år arrangementet ASTIN Colloquium, der igennem årene har været et vigtigt led i erfaringsudvekslingen blandt skadesaktuarer. Omstændighederne omkring dannelsen af den internationale ASTIN Forening er beskrevet af P.E. Beard og Paul Johansen i artikler i ASTIN Bulletin.

 

I Danmark er der også gennem årene kommet flere aktuarer i skadesforsikring, men det var først i begyndelsen af 90'erne, at ønsket om en dansk skadesaktuarforening blev konkretiseret, med Ole Hesselager og Niels Jespersen som nogle af de drivende kræfter. I 1995 blev Den Danske ASTIN Forening oprettet som en underafdeling af Den Danske Aktuarforening. Foreningens formål skulle være svarende til den internationale ASTIN forening og således bidrage til at udbrede kendskabet til brugen af aktuarmæssige metoder i skadesforsikring.

 

Litteratur

  • Beard, R. E. (1997). Some reminiscences of the first twenty plus ten years. ASTIN Bulletin 9, 272-277.
  • Johansen, P. (1982). ASTIN Memoirs. ASTIN Bulletin 13, 63-74.