Baggrund

Denne vejledning er lavet med udgangspunkt i aktuarforeningens vedtægters paragraf 2, der blandt andet beskriver optagelsen af nye danske medlemmer og gæstemedlemmer.

Kandidater kan søge om optagelse i foreningen. Formkrav til ansøgningen er blandt andet, at to eksisterende internationale medlemmer af foreningen anbefaler kandidaten. De to stillere indestår dermed for kandidatens faglige kvalifikationer i henhold til kandidatens CV. Bestyrelsen behandler ansøgningerne og indstiller optagelse eller afslag til medlemmerne ved et medlemsmøde.

Nedenstående vejledende beskrivelse af kriterierne skal ses som et udtryk for bestyrelsens bestræbelser på, dels at skabe ensartethed og konsistens i optagelseskriterierne over tid, dels at give foreningens medlemmer, som ønsker at indstille nye kandidater til optagelse, en vejledende indsigt i, efter hvilke kriterier bestyrelsen vurderer ansøgninger om optagelse.

Kriterierne er vejledende, og bestyrelsens anbefaling vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte ansøgers baggrund. Bestyrelsen kan til en hver tid ændre den vejledende beskrivelse.

 

Vejledende optagelseskriterier 

Aktuarforeningen er en faglig og akademisk forening. For at komme i betragtning til foreningen skal ansøgeren have en akademisk baggrund mindst svarende til kandidatniveau fra et dansk universitet, hvilket i øvrigt er stadfæstet i foreningens vedtægter.

Derudover kræves, at ansøgeren har en baggrund, som er relevant i aktuarmæssig forstand. Der kan enten være tale om en akademisk baggrund eller erhvervsorienteret erfaring, som giver kandidaten en passende faglig indsigt. Det vurderes, at uddannelsesmæssige kvalifikationer og erhvervsmæssig baggrund til en vis grad kan substituere hinanden, idet relevant universitetsuddannelse (statistik matematik og finansiel økonomi) til en vis grad kan sidestilles med erhvervserfaring.

 

Optagelsesproces

Hvis kandidaten er uddannet Cand. Act. fra Københavns Universitet, vil indstillingen til optagelse ske på et kommende medlemsmøde. Hvis bestyrelsen modtager ansøgningen fra en Cand. Act. mere end en uge før d. 1. i en måned for et medlemsmøde, vil bestyrelsen som udgangspunkt kunne nå at indstille til optagelse på førstkommende medlemsmøde.

 

Hvis kandidaten ikke er uddannet Cand. Act, behandles ansøgningen på et kommende bestyrelsesmøde af bestyrelsen. Hvis ansøgningen godkendes, indstilles kandidaten til optagelse på det næstkommende medlemsmøde. Hvis bestyrelsen modtager ansøgningen fra en ikke Cand. Act. mere end en uge før d. 1. i en måned for et medlemsmøde, vil bestyrelsen som udgangspunkt kunne nå behandle ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis kandidaten opfylder kriterierne for indstilling, vil bestyrelsen indstille kandidaten til optagelse på næstkommende medlemsmøde.

 

Med udgangspunkt i nedenstående skemaer vil bestyrelsen som udgangspunkt anbefale optagelse som dansk medlem af foreningen, hvis summen af kandidatens uddannelsesmæssige kvalifikationer og erhvervsmæssig baggrund er mindst 3 point, og hvis kandidaten har en kandidatgrad. Hvis summen er lavere vil bestyrelsen ikke anbefale optagelse.

 

Ansøgeren udfylder ansøgningsformularen sender til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Overgang fra dansk medlem til internationalt medlem er ikke beskrevet her. 

 

Point Akademiske kvalifikationer
0

Akademisk uddannelse uden aktuarmæssig relevans, fx humaniora, jura

1

Akademisk uddannelse med et vist matematisk, statistisk eller økonomisk indhold og relevans, fx Økonomi, Cand. Merc., ingeniør

2

”Nabouddannelser” til Cand. Act., fx Mat-øk, statistik, matematik

3

Cand.act. fra Københavns Universitet eller som 2. niveau suppleret med bestået hovedfag i enten livs- eller skadesforsikringsmatematik

 

Point Erhversmæssig baggrund
0

Ingen Aktuarrelevant baggrund

1

Mindst 1 års ansættelse i aktuarrelevant job

2

Mindst 2 års ansættelse i aktuarrelevant job

3

Mindst 3 års ansættelse i aktuarrelevant job

Uddannelsesbevis(er) skal vedlægges ansøgningen og underskrifter fra de to stillere skal fremgå af ansøgningen.

Udenlandske ansøgere

En udenlandsk ansøger bør som udgangspunkt have relevant begrundelse for optagelse i Den Danske Aktuarforening, fx tilknytning til det danske forsikringsmarked/aktuarunivers enten direkte eller indirekte.

 

Hvis der er tale om en person med udenlandsk baggrund, og hvis der er usikkerhed om ”aktuarrelevansen” af enten personens akademiske eller erhvervsmæssige baggrund fra udlandet, vil bestyrelsen i tillæg til ovenstående typisk kunne stille yderligere dokumentationskrav eller stille krav om, at personen har været beskæftiget mindst et år i et aktuarrelevant job i Danmark eller eventuelt skærpe kravene til akademiske og erhvervsmæssig baggrund svarende til en sum på 4 point i skemaet ovenfor.

 

Det sidste afsnit gælder ikke Full AAE* members, som er omfattet af AAE’s regelsæt jævnfør vedtægternes bestemmelser om gæstemedlemmer.

*tidligere Groupe Consultatif