Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen er et forum for de ansvarshavende aktuarer i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, hvor emner af særlig relevans for rollen som ansvarshavende aktuar tages op. Gruppen drøfter og udarbejder fortolkninger til den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar, med henblik på at konkretisere rammerne for arbejdet. Derudover udarbejder gruppen udkast til høringssvar i forbindelse med ændringer til lovgivning, der vedrører den ansvarshavende aktuar. Gruppen holder møder 2-4 gange om året og efter behov.

 

 

Arrangementsgruppe: Merete Lykke Rasmussen
  Rikke Francis
  Frank Cederbye
   
Medlemmer: Anders Druedahl
  Anders Håkonsson
  Camilla C. Fredsgaard Larsen
  Carsten Niemann
  David Melchior
  Jens Muff Wissing
  Jesper Brohus
  Kristian Hasløv
  Kristoffer Andre Bork
  Lars Keyper Winkler
  Line Orbán Dahlbæk
  Martin Melchior
  Nikolai Maltesen
  Per Myglegård Andersen
  Peter Andersen
  Peter Fledelius
  Peter Holm Nielsen
  Peter Melchior
  Steen Ragn
  Søren Andersen