Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen er et forum for de ansvarshavende aktuarer i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, hvor emner af særlig relevans for rollen som ansvarshavende aktuar tages op. Gruppen drøfter og udarbejder fortolkninger til den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar, med henblik på at konkretisere rammerne for arbejdet. Derudover udarbejder gruppen udkast til høringssvar i forbindelse med ændringer til lovgivning, der vedrører den ansvarshavende aktuar. Gruppen holder møder 2-4 gange om året og efter behov.

 

Arrangementsgruppe: Merete Lykke Rasmussen
  Rikke Francis
  Frank Cederbye
   
Medlemmer: Carsten Anker Nielsen
  Carsten Niemann
  Anders Håkonsson
  David Melchior
  Peter Fledelius
  Charlotte Markussen
  Jesper Brohus
  Kristian Hasløv
  Line Orbán Dahlbæk
 
Bo Sønderggard
Per Myglegård Andersen  
Peter Holm Nielsen  
Jens Muff Wissing  
Peter Melchior  
Peter Andersen  
Steen Ragn  
Søren Andersen  
Nikolai Maltesen  
Camilla C. Fredsgaard Larsen