Den Danske Aktuarforening er tilsluttet den internationale aktuarforening IAA (International Actuarial Association), som alle medlemmer bortset fra pensionister automatisk er medlem heraf. Man kan læse mere om IAA og sektionerne ASTIN og AFIR på IAA’s hjemmeside, som har adressen www.actuaries.org. Tilmelding til ASTIN og AFIR sker gennem foreningens sekretær.

 

Den Danske Aktuarforening arbejder sammen med de øvrige aktuarforeninger i EU-landene i AAE (Actuarial Association of Europe), som har hjemmeside adresse www.actuary.eu. En af de væsentligste opgaver for AAE er at holde en tæt kontakt til EU-kommissionen og sørge for, at kommissionen kender foreningernes synspunkter. Via vores medlemskab af AAE er der mulighed for at deltage på de sommerskoler, der arrangeres hvert år.

 

Den Danske Aktuarforening deltager også i CERA-samarbejdet (Chartered Enterprise Risk Analyst), hvilket giver foreningens medlemmer adgang til en særlig aktuarcertificering inden for Enterprise Risk Management.

 

Endelig samarbejder Aktuarforeningen med de øvrige nordiske landes aktuarforeninger. Arbejdet har historisk været centreret om Scandinavian Actuarial Journal (SAJ), hvor hver forening har udpeget en redaktør, og Summer School arrangementer. Som medlem af Den Danske Aktuarforening får man automatisk adgang til en digital version af Scandinavian Actuarial Journal.