Den Danske Aktuarforening deltager i Actuarial Association of Europe (AAE). AAE blev oprindeligt stiftet i 1978 for at repræsentere de nationale aktuarforeninger i forhold til EU. Formålet med foreningen er at yde faglig råd og vejledning til de forskellige institutioner i EU, herunder Kommissionen, Ministerrådet, Parlamentet, EIOPA (den europæiske sammenslutning af tilsynsmyndigheder) og diverse komitéer. I forbindelse med ny EU lovgivning rettet mod forsikringsområdet er AAE således officiel høringspart.

 

Under AAE eksisterer i dag 5 komitéer med hvert deres ansvar for at behandle emner af interesse for aktuarer.

De 5 komitéer omfatter:

  • Standards, freedom and professionalism (sætter normer og standarder for aktuarstanden)
  • Insurance (behandler forsikringsrelevante emner for både liv og skade, herunder solvens II og regnskabsstandarder)
  • Pensions (behandler pensionsrelevante emner, herunder statslige pensionssystemer og sociale ydelser samt tilsagnsordninger)
  • Investment and financial risk (behandler investeringsrisici i relation til forsikringsindustrien)
  • Education (sikrer, at uddannelseskravene er opdateret og relevante)

AAE har sekretariat i Bruxelles, og engelsk og fransk er officielle sprog i AAE.

 

Den Danske Aktuarforening er fuldgyldigt medlem af AAE og har dermed stemmeret ved generalforsamlingen og kan udpege medlemmer til AAE's komitéer.

Samtidig har Den Danske Aktuarforening forpligtet sig til at leve op til AAE's uddannelseskrav, og Den Danske Aktuarforening arbejder blandt andet sammen med Københavns Universitet for at sikre, at aktuaruddannelsen til stadighed lever op til de europæiske normer og krav. De internationale medlemmer af Den Danske Aktuarforening er således fuldgyldige medlemmer af AAE og lever op til den internationale betegnelse "Fully Qualified Actuary", hvilket samtidig kvalificerer til "gensidig anerkendelse af deres faglige kvalifikationer" inden for EU og en række andre lande.

Den Danske Aktuarforening samarbejder også med de øvrige europæiske aktuarforeninger om at sikre overensstemmelse mellem de europæiske krav og kravene der er defineret af IAA (se præsentation af denne).

 

Se mere på www.actuary.eu

 

Information om internationale standarder findes her.