Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen er et forum for de ansvarshavende aktuarer i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, hvor emner af særlig relevans for rollen som ansvarshavende aktuar tages op. Gruppen drøfter og udarbejder fortolkninger til den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar, med henblik på at konkretisere rammerne for arbejdet. Derudover udarbejder gruppen udkast til høringssvar i forbindelse med ændringer til lovgivning, der vedrører den ansvarshavende aktuar. Gruppen holder møder 2-4 gange om året og efter behov.

 

Arrangementsgruppe: Merete Lykke Rasmussen
  Rikke Francis
  Frank Cederbye
   
Medlemmer: Carsten Anker Nielsen
  Carsten Niemann
  Anders Håkonsson
  David Melchior
  Peter Fledelius
  Charlotte Markussen
  Jesper Brohus
  Kristian Hasløv
  Line Orbán Dahlbæk
 
Bo Sønderggard
Per Myglegård Andersen  
Peter Holm Nielsen  
Jens Muff Wissing  
Peter Melchior  
Peter Andersen  
Steen Ragn  
Søren Andersen  
Nikolai Maltesen  
Camilla C. Fredsgaard Larsen  
   
   
   
   
   

Sponsorer

 

Sponsor til Aktuarforeningen

Der er pt mulighed for 5 sponsorer til Aktuarforeningen. Hver sponsor har mulighed for at få lagt et billede og et link ind på Aktuarforeningens hjemmesides forside. Sponsoratet er årligt og betales i starten af året. Når der er et ledigt sponsorat annonceres gennem Aktuarforeningens nyhedsbrev til medlemmerne. Ansøgning om sponsorat indsendes inden en bestemt dato, hvorefter bestyrelsen trækker lod blandt ansøgerne.

For tekniske krav til sponsorbillede og link henvises til menupunktet "Hjælp - sponsorbillede" i menuen "Hjælp".

Aktuarforeningen som sponsor

Aktuarforeningen afsætter hvert år et mindre beløb, som kan anvendes til at sponsere foreninger og arrangementer, som tjener foreningens formål (se vedtægterne for Den Danske Aktuarforening på vores hjemmeside). Modtagere kan fx være relevante studenterforeninger, der understøtter aktuarens uddannelse, eller arrangementer, der fremmer aktuarvidenskaben og beslægtede områder. Fra og med 2018 skal ansøgninger være modtaget senest den 1. maj i året. Derefter tager bestyrelsen stilling til de indkomne ansøgninger. Motiverede ansøgninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

2022-03-28 Finansiel økonomi

Kursusindhold

Finansiel økonomi er et tredageskursus med fokus på tre centrale områder inden for finansiering: 

 • finansielle markeder, 
 • corporate finance og
 • porteføljeteori. 

Vi har inviteret tre forskere fra CBS til at give et overblik over hvert af deres forskningsområder.

 

Finansielle markeder, herunder markedsefficiens

Michael Møller

Følgende emner behandles:

 • Informationsteori
 • Forskellige grader af markedseffektivitet, herunder eksempler på inefficiens. 
 • Økonomiske bobler og finanskrisen
 • Overordnede begrundelser for eksistensen af finansielle produkter, herunder skat, regelomgåelse, spekulation, transaktionsomkostninger, selvovervurdering.
 • Pension og finansielle produkter
 • Optioner.
 • Investeringsforeninger.
 • Eksotiske finansielle produkter.

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte opgaver og mange praktiske eksempler. 

 

En introduktion til corporate finance

Claus Parum

Kurset beskæftiger sig med centrale økonomiske beslutninger i aktieselskaber. 

Formålet med kurset er at give deltageren et overblik over aktieselskabers tre langsigtede beslutninger: investerings-, finansierings- og udlodningsbeslutningen. 

Følgende emner / temaer behandles:

 • Målsætning for aktieselskaber.
 • Investeringskalkuler (opstilling af betalingsstrømme og beregning af kapitalværdi). 
 • Kapitalstruktur (optimal finansiering af selskabet).
 • Kapitalomkostninger (fastlæggelse af afkastkrav til investeringer: egenkapitalomkostning, fremmedkapitalomkostning samt vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning: wacc). 
 • Udlodningspolitik (kontant udbytte, køb af egne aktier og henlæggelser). 

Gennemgangen vil blive suppleret af en række opgaver og praktiske eksempler. 

 

Porteføljeteori

Carsten Sørensen

Kurset giver en introduktion til den finansieringsteoretiske modellering og analyse af individers optimale porteføljevalg og ligevægtsimplikationer for priser og afkast på finansielle aktiver i økonomien.

Formålet med kurset er at give et overblik over emnet og forståelse for de overordnede problemstillinger og indsigter, som teorien giver. Deltagerne vil dog også få konkrete redskaber til at analysere basale klassiske porteføljeproblemer i praksis.

Følgende emner/temaer behandles:

 • Standard porteføljeproblemer og mean-variance analyse
 • Bestemmelse af optimale porteføljer i et mean-variance setup
 • Lidt om modeller for ligevægtspriser på finansielle fordringer (CAPM, APT)
 • Dynamiske porteføljevalgsmodeller 
 • Optimal asset allocation over livscyklen

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte små opgaver i løbet af dagen.

 

Tid

28.- 30. marts 2022.

 

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

 

Pris

8.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 17. februar 2022 kl. 20.00

Link til tilmelding: https://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=131&catid=9&Itemid=385&lang=da

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 25

 

Bemærk:

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.

Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode