2020-05-25 Har velfærdssamfundet en fremtid? *AFLYST*


Har velfærdssamfundet en fremtid? Overskriften er sakset direkte fra Torben M. Andersens bog med samme titel. Hvad er velfærdsmodellens egenskaber? Hvordan passer forsikring og pension ind i velfærdssamfundet? Hvad betyder forsikring og pension for samfundskontrakten? Hvad er fremtiden for forsikring og pension i det fremtidige velfærdssamfund.

Få svar på disse og andre spændende spørgsmål i løbet af en formiddag med Torben M. Andersen.

Kurset henvender sig bredt til alle medlemmer med interesse og/eller ansvar for produktudvikling, risikostyring, risikovurdering/underwriting salg/salgssupport etc. og burde faktisk være et must for alle aktuarer for at forstå forsikring, velfærdssamfundet, samfundskontrakten og disses indbyrdes forhold i en bredere kontekst.

Underviser

Torben M. Andersen er Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Han er M.Sc. fra London School of Economics (1981), Lic. Oecon Aarhus Universitet (1994) og PhD fra CORE, Université Catholique de Louvain, Belgium (1986).

Hans primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi.  Inden for disse emner har han en omfattende publikation af artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter og i bøger.

Torben M. Andersen er tilknyttet en række internationale forskningscentre, herunder CEPR (London), IZA (Bonn) og CESifo (Munich). Han har været aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark, de nordiske lande, en række andre lande samt for EU Kommissionen. Han har blandt andet være formand for Økonomisk Råd (overvismand) og Velfærdskommissionen og  ”vismand” i Sverige. Aktuelt er han medlem af Systemisk Risikoråd, og har han ”vismandsaktiviteter”  blandt andet som formand for Grønlands Økonomiske Råd samt som Medlem af Economic Policy Council i Finland og European Economic Advisory Group (Munich).

Tid

25. maj 2020 kl. 8.30-12.00. Der er morgenmad kl. 8.30-9.00 og kursus kl. 9.00-12.00.

Sted

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V.

Pris

1.500 kr. (ingen moms)
Prisen inkluderer Torben M. Andersens bog ”Har velfærdssamfundet en fremtid?”. Bogen udleveres efter kurset til alle deltagere, som udfylder kursusevalering. 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 50
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 20. april 2020 kl. 20.00.
Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=100&catid=9&Itemid=385&lang=da (du skal være logget ind)

Bemærk

Framelding er kun mulig, hvis der er en deltager på ventelisten, som ønsker at overtage pladsen.
Man er altid velkommen til selv at overdrage pladsen til et andet medlem af Aktuarforeningen.

 

2020-04-20 Kommunikation for aktuarer *AFLYST*


Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard? Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer? 

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt. 

Tid
Mandag den 20. april 2020, kl. 9-16
Tirsdag den 21. april 2020, kl. 9-16
Onsdag den 22. april 2020, kl. 9-16

Sted
MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

Deltagere
Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation. 

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag. 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at: 

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord 

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig 

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet 

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab 

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges 

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger 

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation 

- blive mindre afhængig af manuskript 

- forstå samt at udnytte kropssprog 

- inddrage og engagere dine tilhørere 

Form
Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

Kursusindhold
På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter. Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.
 

Hjemmearbejde
Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen). 

Pris
8.000 kr. (ingen moms)

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2020.
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Maksimalt deltagerantal: 10
Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=95&catid=9&Itemid=385&lang=da  (du skal være logget ind)

Bemærk:
Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

2020-03-09 Economic Scenario Generator og den danske Solvency II udfordring

 

Indhold

Solvency II stiller en række krav til værdiansættelse af forsikringsmæssige forpligtelser. Et centralt element i denne værdiansættelse er anvendelsen af Economic Scenario Generators og markedskonsistent værdiansættelse.

Kurset vil fokusere på at give deltagerne en bred forståelse af det matemematiske finansielle område, herunder dets relation til Solvency II udfordringen. Der vil gennemgående blive lagt vægt på en række populære aktie- og rentemodeller, herunder modelegenskaber og kalibrering af modeller. Modellerne vil blive anvendt til at illustrere en række pointer og give deltagerne en forståelse af samspil mellem finansielle simuleringsmodeller og værdiansættelse i en Solvency II kontekst.

Indledningsvist (Del 1) introduceres en række nøglebegreber fra den matematiske finansiering. Disse begreber vil efterfølgende blive anvendt i efterfølgende dele af kurset.  Der vil blive lagt vægt på en række nøgleresultater fra den matematiske finansiering samt indeholde en kort præsentation af centrale risikofaktorer og aktivklasser, der anvendes i den danske pensionssektor.

Efterfølgende (Del 2) vil finansielle simuleringsmodeller blive gennemgået. Der vil blive lagt vægt på, at kursusdeltagerne opnår en forståelse af de muligheder og udfordringer, der opstår i forbindelse med anvendelse af simuleringsmodeller, og der vil blandt andet blive kigget på forskelle imellem risikoneutrale (Q) og fysiske måls (P) simuleringsmodeller.

I tredje del introduceres teori og praksis vedrørende værdiansættelse af finansielle instrumenter. Der vil ikke blive lagt vægt på cutting-edge metoder indenfor den finansielle matematik, men derimod vil målet være at give kursusdeltagerne en bred intuitiv forståelse af værdiansættelse af finansielle instrumenter og de kompleksiteter, der følger med. Denne del vil dels benytte begreber fra første del af kurset, men vil også kombinere det med simuleringsmodeller fra kursets andel del. Der vil her blive fokus på værdiansættelse af en række populære finansielle instrumenter bred anvendt i pensionssektoren.

Den sidste del (Del 4) omhandler ESG med et specielt fokus på de udfordringer den danske pensionssektor står overfor i forbindelse med Solvency II. Der vil blive trukket på viden fra alle kursets tre forrige dele. Kursusdeltageren opnår hermed en større forståelse af sammenhængen mellem den finansielle matematik og den aktuelle problemstilling vedrørende markedskonsistent værdiansættelse af livsforsikringsmæssige hensættelser.

Tid

9.-10. marts 2020

Sted

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V

Underviser

Andreas Winther Jessen, Copenhagen Simulations

Program

Dag 1

09.00 – 12.30 – Del 1 – Introduktion til matematisk finansiering

13.30 – 16.00 – Del 2 – Anvendelse af finansielle simuleringsmodeller


Dag 2

09.00 – 12.30 – Del 3 – Værdiansættelse af finansielle instrumenter

13.30 – 16.00 – Del 4 – ESG i en dansk Solvency II kontekst

Pris

5.000 kr. (ingen moms)

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2020

Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=94&catid=9&Itemid=385&lang=da (du skal være logget ind)

Bemærk

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.


Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode