Efteruddannelsesudvalgets medlemmer


Efteruddannelsesudvalget består aktuelt af 6 medlemmer og er sammensat således:

Ninna Reitzel Heegaard, ATP (formand)

Kenneth Bruhn, Edlund

Jenny Maria Thers Rée, Forsikring og Pension

Jesper Sonne, Edlund 

Lars Sommer Hansen, Swiss Re

Magnus Tor Ry Hessler, Danica Pension

Anders Nygaard Therkelsen, Codan

 

Efteruddannelsesudvalget er drevet af frivillige kræfter og er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at foreningens medlemmer tilbydes et relevant og tidssvarende udvalg af kurser. Hvis du har lyst til at blive medlem, så kontakt et af udvalgets eksisterende medlemmer. Vi modtager også meget gerne konkrete forslag og ønsker om kurser.   

 

 

Generel information om kurser

  • Kurserne er åbne for alle medlemmer af Den Danske Aktuarforening.
  • Tilmelding sker elektronisk via internettet. Tilmeldingsfrist er angivet under det enkelte kursus. Ved eventuel framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side - også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet. 
  • På kursets hjemmeside er prisen opgivet excl. moms. Beløbet er det beløb, som faktureres, og kursisterne betaler således ikke moms af kursusbetalingen.
  • Ved tilmelding til et eventuelt fyldt kursus bliver du skrevet på en venteliste. Ventelisten tjener to formål: Dels vil du blive kontaktet ved ledige pladser eller ved gentagelse af kurset. Dels bruger efteruddannelsesudvalget ventelisten til at vurdere interessen for en gentagelse af kurset. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig kurset, selvom du ved at det er fyldt.

 

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund