Bestyrelsen for Den Danske ASTIN Forening vælges for et år ad gangen ved årsmødet i foråret. Bestyrelsen består i 2016-2017 af:

  • Formand: Kirsten Sasady (PwC)
  • Næstformand: Sarah Kæstel Bjerg (Codan)
  • Kasserer: Morten Ørsted (Almindelig Brand)
  • Sekretær: Daniel Glud Madsen (Deloitte)
  • Webmaster: Matthias Buch-Kromann (Topdanmark)
  • Observatør i Aktuarforeningens bestyrelse: Hans Jørgen Andresen (KPMG)

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund